آتش گرفتن معلم

کلیپ آتش گرفتن معلم اندیمشک در روز معلم

کلیپ و فیلم آتش گرفتن معلم پنجم ابتدایی شهرستان اندیمشک در روز معلم که با شوخی دانش آموزان به وجود آمد را در ادامه همین مطلب مشاهده کنید.

1