آخرین خبرهای از انتخابات شواری شهر تهران

چمران با ۱۷ رای برای سومین بار رییس شورای شهر تهران باقی ماند

مهدی چمران با ۱۷رای برای سومین سال به عنوان رییس شورای شهر تهران انتخاب شد. در جلسه علنی روز سه شنبه شورای شهر تهران، انتخابات هیات رییسه سومین سال شورای شهر تهران برگزار شد.

1