آزادراه زنجان قزوین

تصادف تریلر با پژو پارس در آزادراه زنجان قزوین (۱۸+)

بر اثر تصادف یک دستگاه تریلر 18 چرخ با پژو پارس در محور و آزادراه زنجان قزوین 4 نفر در دم کشته شدند علت حادثه منحرف شدن راننده تریلر و وارد شدن به لاین دیگر بود

1