آقای گزارشگر در پاییز 94

ویژه برنامه های پاییزی شبکه سه سیما

ویژه برنامه های پاییزی شبکه سه سیما معرفی شد. به گزارش روابط عمومی شبکه سه سیما، ویژه برنامه های ‘ گروههای اجتماعی ،ورزش و ... این شبکه برای فصل پاییز به شرح ادامه ارائه می شوند.

1