آلبوم پرنده مرتضی پاشایی

علت اعتراض پدر مرتضی پاشایی به انتشار آلبوم پرنده

علت اعتراض پدر مرتضی پاشایی به انتشار آلبوم پرنده: پدر مرتضی پاشایی در اعتراض به انتشار آلبوم پرنده نامه ای به دفتر موسیقی وزارت ارشاد نوشت.

1