آمار پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد سال 94

زمان اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد ۹۴

اسامی پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد سال 94 ساعت ۲۰ امشب 9 شهریور بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد.

1