آموزش بوسیدن لب به لب

زندانی یک دختر به دلیل بوسیدن یک پسر در عربستان !

امینه الجعفری یک دختر انگلیسی عربستانی 21 ساله به دلیل اقدام غیراخلاقی بوسیدن یک پسر به مدت چهار سال از سوی پدر سعودی خود با سری تراشیده شده، زندانی شد.

1