آموزن استخدامی آموزش و پرورش

جزئیات آزمون استخدامی آموزش و پرورش در شهریور سال ۹۵

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش جزئیات برگزاری آزمون استخدامی معلمی 10 هزار نفری در شهریور سال 95 در این وزارتخانه را تشریح کرد.

1