آهنگساز هندی فیلم محمد رسول الله

درخواست برخورد با آهنگساز فیلم محمد رسول الله

درخواست برخورد با آهنگساز فیلم محمد رسول الله: یک آکادمی مذهبی سنی در هندوستان از فیلم «محمد رسول الله» انتقاد کرد و خواستار ممنوعیت آن و برخورد با آهنگساز فیلم که هندی است، شد.

1