آیا خوندن متن عربی قرآن بدون فهم ترجمه ثواب داره؟

آیا خواندن قرآن بدون درک معنی آن فایده دارد؟

آیا تلاوت قرآن در صورتی که انسان معنای آیات را نفهمد اثر و فایده‌ای دارد؟ پاسخ به این سوال را می توانید در ادامه مطلب مشاهده کنید.

1