ابعاد جدید فاجعه منا در مستند بن بست 204

دانلود مستند بن بست ۲۰۴

در این مستند نگاهی کوتاه به دستهای آلوده عربستان در نا آرامی های جهان و حوادث قبل از این اتفاق یعنی افتادن جرثقیل و کشته و زخمی شدن تعدادی از هموطنان و دیگر حاجیان کشورهای جهان خواهیم داشت .

1