ابوبکر بغدادی و دخترش

عکس همسر و دختر ابوبکر بغدادی

پس از آن که "سجی الدلیمی"، همسر سابق ابوبکر بغدادی روز سه شنبه بوسیله نیروهای امنیتی لبنان به عناصر تروریستی جبهه النصره تحویل داده شد، انتشار تصویر دختری 7 ساله که در کنار وی حضور داشت، بار دیگر خبر ساز شد.

1