ابو هاجر الشولا

لبخند ابو هاجر الشولا داعشی واقعیت دارد؟

چندی پیش تصاویری از “ابوهاجر الشولا” از عناصر داعش که ادعا شده بود در یکی از درگیری ها به هلاکت رسیده منتشر شد که پس از کشته شدن لبخند به لب داشت.

1