احتمال ممنوع تصویری جناب خان

علت دلیل ممنوع التصویر شدن جناب خان

بعد از حاشیه های فراوانی که برای برنامه فیتیله به وجود آمد اینار صحبت از ممنوع التصویر جناب خان عروسک برنامه خندوانه به وجود آمده است. و احتمال ممنوع التصویری جناب خان این برنامه هم به خاطر برنامه فیتیله وجود دارد.

1