احمدی‌نژاد برای ریاست‌ جمهوری می‌آید

احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری آینده شرکت می کند + جزئیات

احمدی نژاد رئیس جمهور سابق، فعالیت خود برای حضور دوباره در انتخابات آینده ریاست جمهوری آغاز کرده است. احمدی نژاد که برنامه های مفصلی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری آینده در سر دارد.

1