ارتودنسی

ارتودنسی ثابت دندان

ارتودنسی ثابت دندان بسیار رایج است، برای جاگیری صحیح و زیبای دندان ها در کنار یکدیگر این روش از قدیم مورد استفاده قرار می گرفته است. در درمانهای ارتودنسی ثابت می توان ماهی یک میلیمتر دندان را حرکت داد.

1