از کجا بوراکس تهیه کنیم

پودر بوراکس را از کجا تهیه کنیم | بوراکس را از کجا بخریم | خرید بوراکس

معمولا پیدا کردن پودر بوراکس در سطح شهر کار بسیار دشواری است معمولا برای خرید پورد بوراکس شما باید دنبال فروشگاه های که وسائل آزمایشگاهی میفروشن باشید واسه همین میگه دشواره چون پیدا کردن چنین فروشگاه های در سطح شهر کار آسونی نیست پس راه دوم رو که خیلی آسونتر است به شما پیشنهاد می کنم...

1