اس ام اس های تهدید آمیز در خصوص برجام

متن پیامک های تهدید آمیز ارسال شده برای نمایندگان در خصوص برجام + سند

امروز و در جریان بررسی طرح یک فوریتی که نمایندگان محترم مجلس در مورد برجام تهیه کرده بودند، خبری به نقل از برخی از نمایندگان مجلس به بیرون درز کرد مبنی بر اینکه عده ای نمایندگان مجلس را با ارسال پیامک تهدید کرده اند و از آنان خواسته اند که به برجام رای منفی بدهند.

1