kadıköy escort ataşehir escort ümraniye escort kartal escort kadıköy escort Pendik Escort Escort Kartal pendik Escort bayan escort

زنگ گوش‌ها

در صورت بروز وزوز گوش باید چه كاری انجام داد؟

وزوز گوش یعنی شنیدن صدای خاصی شبیه صدای زنگ در گوش كه ممكن است در یك ، هر دو گوش و یا حتی در سر احساس شود. این صدا فركانس های متفاوتی دارد و به صورت زنگ زدن، صدای باد، غرش، سوت و ... درك می شود.

عوامل ایجاد صدا در گوش “زنگ زدن گوش” چیست؟

زنگ گوش‌‌ها یا سوت گوش یا وزوز گوش صدایی غیرطبیعی در گوش یا عدم درک آن در مغز در غیاب صدای خارجی است که این صدا معمولاً به صورت زنگ می‌باشد و می‌تواند به دو حالت موقت یا دائمی به صدا در بیاید.

1