kadıköy escort ataşehir escort ümraniye escort kartal escort kadıköy escort Pendik Escort Escort Kartal pendik Escort bayan escort

عوارض تک فرزندی

خانواده های تک فرزندی نتیجه شرایط اقتصادی کشور هستند

وقتی زن و مرد جوان با یک درآمد اندک اقدام به فرزندآوری می کنند، مشکلات زیادی گریبان گیرشان می شود. وقتی به کسی که بچه دارد خانه اجاره نمی دهد، درآمد اندک است و همین زمینه تشنج در خانواده است.

1
kemer escort