قرص تستوسترون

علائم و نشانه های کمبود تستوسترون در مردان

تستوسترون هورمون جنسی مردان هست و در ساخت اسپرم، نظارت میل جنسی، ساخت ماهیچه و توده استخوان نقش کلیدی را دارد . بدون تستوسترون کافی، مردان نابارور می شوند گرچه همۀ مردان به طور معمول کاهش تستوسترون را با افزایش سن تجربه می کنند...

1