465 ایرانی فوت شده

لیست و نام ۴۶۵ ایرانی فوت شده در فاجعه منا + مشخصات

لیست و نام 465 ایرانی فوت شده در فاجعه منا (رمی جمرات) مشخص شد در ادامه می توانید لیست این عزیزان همراه با مشخصات کامل استان و شهر و شماره کاروان را مشاهده کنید.

1