add site to google

آموزش معرفی سایت جدید به گوگل

چرا باید سایت خود را به موتور های جست و جو مثل گوگل معرفی کنیم؟ زیرا نزدیک به 85 الی 90 درصد بازدید کننده ی هر سایتی از طریق موتور جست و جوی گوگل می باشد.

1