Chia

آموزش طرز تهیه شربت تخم شربتی

تخم شربتی Chia گیاهی خودرو و یک‌ ساله از خانواده نعناعیان و شبیه به ریحان ولی با برگ‌ها و تخم‌ های ریزتر می باشد. آموزش طرز تهیه شربت تخم شربتی را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

1