sukhoi superjet 100

خرید سوخو سوپرجت ۱۰۰ روسی توسط ایران

خرید سوپرجت 100 ساخت صنایع هواپیماسازی روسیه از مباحث مطرح در مذاکرات معاون علمی و فناوری رییس جمهور با وزیر صنایع روسیه در سفر به روسیه بود.

1